Pētījumu centrs SKDS ir privāta un neatkarīga pētnieciska kompānija, kuras galvenie darbības virzieni ir tirgus pētījumi, mārketinga pētījumi kā arī dažādi sabiedriskās domas pētījumi. Pētījumu centrs SKDS ir dibināts 1996.gadā un kopš tā laika ir kļuvis par vienu no vadošajām un vislabāk pazīstamajām pētnieciskajām kompānijām Latvijā.

Patlaban pētījumu centrā SKDS strādā 33 pilna laika darbinieks. Dažādu specifisku pētījumu veikšanai nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīti arī speciālisti no citām organizācijām. Kvalitatīvai pētījumu veikšanai SKDS rīcībā ir mūsdienu pētījumu prasībām atbilstošs intervētāju tīkls.

Pētījumu centrs SKDS piedāvā veikt pētījumus arī ārpus Latvijas. Ir sadarbības pieredze pētījumu veikšanā Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, Moldovā, Krievijas Federācijā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu lauka darbu ārpus Latvijas, SKDS slēdz līgumus ar profesionālām pētnieciskām kompānijām attiecīgajās valstīs. Atkarībā no pētījuma specifikas, rezultātu apkopojumu par konkrēto valsti veic vai nu SKDS darbinieki, vai arī augsti kvalificēti attiecīgās ārvalstu kompānijas speciālisti.

Rezultātu apkopojums, analīze un prezentācija iespējama latviešu, krievu vai angļu valodā.

Kopš 2000.gada pētījumu centrs SKDS ir Eiropas sabiedriskās domas un tirgus izpētes asociācijas E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) biedrs un savā darbībā ievēro visus ētiskos un metodoloģiskos noteikumus un standartus, ko šī organizācija nosaka sabiedriskās domas un tirgus pētījumu institūtiem.

No 2014.gada pētījumu centrs SKDS ir pārstāvēts WIN pētniecisko kompāniju tīklā.