Jaunumi

Domājot par nākamo gadu, iedzīvotāji ir noskaņoti optimistiski. 47% iedzīvotāju paredz, ka viņiem personīgi, bet 31% – ka Latvijai nākamais gads būs labāks par šo gadu. (2017.gada decembris) (lasīt vairāk)

Domājot par nākamo gadu iedzīvotāji vairs nav noskaņoti tik optimistiski kā iepriekš. Tomēr 43% iedzīvotāju paredz, ka viņiem personīgi, bet 26% – ka Latvijai nākamais gads būs labāks par šo gadu. (2016.gada decembris) (lasīt vairāk)


Aptaujas dati liecina, ka tikai apmēram puse (52%) iedzīvotāju interesējas par jautājumiem, kas saistīti ar Zolitūdes traģēdiju. Savukārt par Zolitūdes tiesas gaitu interesējas mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju (40%). Tikai 10% iedzīvotāju uzskata, ka Zolitūdes tiesu gaita notiek pieņemamā ātrumā. Vairākums (69%) uzskata, kā tā tiek novilcināta (lasīt vairāk)

Skaudība: cik izplatīta tā ir Latvijā un ko apskauž Latvijas iedzīvotāji? (2015.gada aprīlis) (lasīt vairāk)
2016.gada decembris

Domājot par nākamo gadu iedzīvotāji vairs nav noskaņoti tik optimistiski kā iepriekš. Tomēr 43% iedzīvotāju paredz, ka viņiem personīgi, bet 26% – ka Latvijai nākamais gads būs labāks par šo gadu. (2016.gada decembris) (lasīt vairāk)

2016.gada novembris

Aptaujas dati liecina, ka tikai apmēram puse (52%) iedzīvotāju interesējas par jautājumiem, kas saistīti ar Zolitūdes traģēdiju. Savukārt par Zolitūdes tiesas gaitu interesējas mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju (40%). Tikai 10% iedzīvotāju uzskata, ka Zolitūdes tiesu gaita notiek pieņemamā ātrumā. Vairākums (69%) uzskata, kā tā tiek novilcināta (lasīt vairāk)

2016.gada aprīlis


Šeit ir atrodama Jūrkalnes un Ances pagastu sieviešu aptaujas rezultātu atskaite (Nosacījumi, pie kādiem sievietes būtu gatavas laist pasaulē bērnus): (atskaite)

2015.gada decembris


Domājot par nākamo gadu iedzīvotāji ir noskaņoti optimistiski. 47% iedzīvotāju paredz, ka viņiem personīgi, bet 30% – ka Latvijai nākamais gads būs labāks par šo gadu. (2015.gada decembris) (lasīt vairāk)


2015.gada novembris

DnB Nord Latvijas barometrs (Nr.86): sabiedrības noskaņojuma indikatori un gada kopsavilkums un prognozes (2015.gada novembris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums_nr86.pdf


2015.gada septembris


Citadele Index (2015.gada septembris)
Uzņēmēju optimisms jau piekto ceturksni pēc kārtas atrodas pesimisma zonā.
http://www.cblgroup.com/common/img/uploaded/doc/index/ci_september_2015_lv.pdf


2015.gada jūlijs

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.82) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi par izglītību un jauniešu iesaistīšanos darba tirgū (2015.gada jūlijs)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums_nr82.pdf


2015.gada jūnijs

Citadele Index (2015.gada jūnijs)
Uzņēmēju optimisms jau ceturto ceturksni pēc kārtas atrodas pesimisma zonā. http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_june_2015_lv.pdf2015.gada maijs

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.81) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi, kas veltītiLatvijas iedzīvotāju attiecībām ar kultūru un izklaidi (2015.gada maijs)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr81.pdf


2015.gada aprīlis

Skaudība: cik izplatīta tā ir Latvijā un ko apskauž Latvijas iedzīvotāji? (2015.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.80) sabiedrības noskaņojuma indikatori un Latvijas iedzīvotāju viedokļi par Latvijas prezidentūru ES padomā (2015.gada aprīlis)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr80.pdf


2015.gada marts

Citadele Index (2015.gada marts)
Uzņēmēju optimisms jau trešo ceturksni pēc kārtas atrodas pesimisma zonā.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_march_2015_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.79) sabiedrības noskaņojuma indikatori un Latvijas iedzīvotāju viedokļi ar darba tirgu saistītos jautājumos (2015.gada marts)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr79.pdf


2015.gada februāris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.78) sabiedrības noskaņojuma indikatori un viedokļi par drošību internetā (2015.gada februāris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr78.pdf


2015.gada janvāris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.77) sabiedrības noskaņojuma indikatori un dažādas Latvijas iedzīvotāju prognozes nākotnei (2015.gada janvāris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr77.pdf2014.gada decembris

Domājot par nākamo gadu iedzīvotāji saglabā optimismu. 45% iedzīvotāju paredz, ka viņiem personīgi, bet 31% – ka Latvijai nākamais gads būs labāks par šo gadu. (2014.gada decembris) (lasīt vairāk)


Citadele Index (2014.gada decembris)
Uzņēmēju optimisms IV ceturksnī turpina atrasties pesimisma zonā.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_december_2014_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.76) sabiedrības noskaņojuma indikatori un sabiedrības attieksme pret Eiro un tā ieviešanu (2014.gada decembris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr76.pdf2014.gada oktobris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.74) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par patriotismu un valsts svētku svinēšanu (2014.gada oktobris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr74.pdf


2014.gada septembris

Citadele Index (2014.gada septembris)
Uzņēmēju optimisms III ceturksnī ir strauji pasliktinājies un pirmo reizi kopš 2011.gada nonācis pesimisma zonā.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_september_2014_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.73) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi, kas saistīti ar zinātni un Latvijas zinātnes attīstību (2014.gada septembris)

https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr73.pdf

2014.gada augusts

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.72) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par politiku, pārmaiņām pēc Saeimas ārkārtas vēlēšanām, valdības darba prioritātēm (2014.gada augusts)https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr72.pdf

2014.gada jūlijs

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.71) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi, kas saistīti ar izglītību, tās kvalitāti un attīstības virzieniem (2014.gada jūlijs)https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr71.pdf

2014.gada jūnijs

Tikai 46% Latvijas iedzīvotāju ir kādreiz aizdomājušies par savu nāvi. Savukārt no tiem, kuri ir to darījuši, apmēram divas trešdaļas (69%) apgalvo, ka viņi nav nāvei gatavi, bet tikai katrs trešais (31%) – ka ir tai gatavs. (2014.gada jūnijs) (lasīt vairāk)

Citadele Index (2014.gada jūnijs)
Pēc iepriekšējo mēnešu pakāpeniskas indeksa vērtības samazināšanās, II ceturksnī vērojams vidēji liels indeksa vērtības pieaugums. http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_june_2014_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.70) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par uzņēmumu darbības prioritātēm, vidi un „zaļu”, videi draudzīgu dzīvesveidu, (2014.gada jūnijs)https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr70.pdf


2014.gada maijs

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.69) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi, kas saistīti ar Latvijas iedzīvotāju veselīgumu un veselīgu dzīvesveidu (2014.gada maijs)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr69.pdf


2014.gada aprīlis

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.68) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par labklājību un tās ietekmējošiem faktoriem (2014.gada aprīlis
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr68.pdf


2014.gada marts

Ko Latvijas iedzīvotāji domā par pāreju no latiem uz eiro pāris mēnešus pēc pārejas? Izrādās, ka cerība, ka pēc pārejas iedzīvotājiem Euro ātri sāks iepatikties īsti nav attaisnojusies. Turklāt divas trešdaļas (66%) uzskata, ka par pāreju bija jārīko referendums. (2014.gada marts) (lasīt vairāk)

POPULARES 2014.gada pētījums - Ģimene: ideāls un realitāte
http://media.wix.com/ugd/5e1eac_a27e01ba51ba4878b03be88c5bcde7b3.pdf

Pasaules uzskats: pašnovērtējums un realitāte / 2014
Latvijas iedzīvotāju ideoloģiskais portrets
http://media.wix.com/ugd/5e1eac_93c37f75402c4d3f8ac0c38a8178285b.pdf

Citadele Index (2014.gada marts)

Pakāpeniska indeksa vērtības samazināšanās turpinās jau ceturto ceturksni pēc kārtas.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_march_2014_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.67) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi, kas saistīti ar Eiro ieviešanu Latvijā, lielākajiem ieguvumiem un zaudējumiem (2014.gada marts)https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr67.pdf


2014.gada februāris


DnB Nord Latvijas barometra (Nr.66) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par Latvijas dalību Eiropas Savienībā (2014.gada februāris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr66.pdf


2014.gada janvāris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.65) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi tādos jautājumos kā valdības darbs, uzticēšanās valsts pārvaldes institūcijām, iespējas piedalīties valdības lēmumu pieņemšanā (2014.gada janvāris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr65.pdf


2013.gada decembris

Citadele Index (2013.gada decembris)
Uzņēmēju optimisms IV ceturksnī piedzīvo nelielu kritumu.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_december_2013_lv.pdf

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret t.s. offšoriem visbiežāk ir negatīva. Vairākums atbalsta ārzonu uzņēmumu īpašnieku vārdu atklāšanu. (2013.gada decembris) (lasīt vairāk)

Iedzīvotāju prognozes par valsts nākotni 2013.gada decembrī vairs nav tik optimistiskākās kā 2012.gada nogalē. (2013.gada decembris) (lasīt vairāk)2013.gada septembris

Tikai 38% Latvijas iedzīvotāju līdz šim ir izdevies turēt savās rokās 500 latu banknoti (2013.gada septembris) (lasīt vairāk)


2013.gada augusts

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.62) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi tādos jautājumos kā Latvija 2020.gadā, Ekonomikas izrāviens: kas par to liecina un kā to sasniegt un unikāla produkta radīšanas iespējas Latvijā. (2013.gada augusts)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr62.pdf


2013.gada jūlijs

Tikai puse Latvijas iedzīvotāju pēdējā pusgada laikā ir izlasījuši kādu grāmatu. Pēdējā pusgada laikā tikai 33% iedzīvotāju ir nopirkuši vismaz vienu grāmatu (2013.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

87% Latvijas iedzīvotāju nebūtu pieņemami, ja valsts drošības vārdā specdienesti noklausītos to telefona sarunas vai lasītu privātās e-pasta sarakstes (2013.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.61) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos kas saistīti ar izglītības jomu (2013.gada jūlijs)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr61.pdf


2013.gada jūnijs

Citadele Index (2013.gada jūnijs)
Uzņēmēju optimisms II ceturksnī piedzīvo nelielu kritumu.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_june_2013_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.60) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos kas saistīti ar tūrisma jomu (2013.gada jūnijs)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr60.pdf


2013.gada maijs

Latvijā lēnām iziet no modes sauļošanās – iedzīvotāji to aizvien biežāk atzīst par neveselīgu. (2013.gada maijs) (lasīt vairāk)2013.gada aprīlis

27% iedzīvotāju uzskata, ka cilvēki ir dzīvojuši vienlaicīgi ar dinozauriem. Tikai katrs trešais uzskata, ka cilvēki, kādi tie ir patlaban, ir attīstījušies no agrākām dzīvnieku sugām (2013.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.59) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos kas saistīti ar pašvaldību vēlēšanām (2013.gada aprīlis)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr59.pdf


2013.gada marts

Citadele Index (2013.gada marts)
Pēc krituma decembrī uzņēmēju optimisms ir atgriezies 2012.gada III ceturkšņa līmenī.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_march_2013_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.58) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi emigrācijas jautājumos (2013.gada marts)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr58.pdf


2013.gada februāris

Tikai 15% uzskata, ka zēniem un meitenēm skolās būtu jāmāca vienādas prasmes. Tikai 18% uzskata, ka skolās nedrīkstētu sodīt pārkāpumus izdarījušus bērnus. Vairākums (76%) iedzīvotāju padomju laika pamata izglītības sistēmu atzīst par labu vai pat ļoti labu. Tikai 8% - par sliktu. Šie un daudzi citi interesanti dati, kas atklāj, ko iedzīvotāji domā dažādos ar izglītību saistītos jautājumos, ir atrodami POPULARES pētījuma atskaitē:
http://populares.lv/images/pdf/izglitiba2013.pdf


2013.gada februārī tikai 16% iedzīvotāju ideoloģiski sevi atzina par konservatīvi un tikai 11% par kreisi orientētiem. 2012.gada pētījums liecināja, ka faktiski tādi varētu būt attiecīgi pat 50% un 55% iedzīvotāju. Gada laikā sociālistiska valsts modeļa piekritēju skaits Latvijā ir pieaudzis no 47% līdz 58%. Ar pētījuma rezultātiem "Pasaules uzskats: pašnovērtējums un realitāte 2013" iespējams iepazīties ŠEIT: http://populares.lv/images/pdf/ideologija2013.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.57) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju materiālā stāvokļa vērtējumi. (2013.gada februāris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr57.pdf


2013.gada janvāris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.56) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par jautājumiem, kas saistīti ar ES fondu apguvi. (2013.gada janvāris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr56.pdf


2012.gada decembris

Latvijas iedzīvotāji augļu, ogu un dārzeņu uzglabāšanai aizvien retāk izmanto pagrabus, bet aizvien biežāk izvēlas tos saldēt. (2012.gada decembris) (lasīt vairāk)

Iedzīvotāju prognozes par valsts nākotni ir optimistiskākās kopš 2004.gada.
Tikai 10% iedzīvotāju paredz, ka nākamais gads Latvijai varētu būt sliktāks par šo gadu. (2012.gada decembris) (lasīt vairāk)

Citadele Index (2012.gada decembris)
Lai gan uzņēmēju optimisms ceturkšņa laikā ir samazinājies tomēr indekss vēl aizvien ar ar plus zīmi.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_december_2012_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.55) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par jautājumos, kas saistīti ar valsts uzņēmumu pārvaldīšanu. (2013.gada janvāris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr55.pdf


2012.gada novembris

8% iedzīvotāju atzīst, ka pēdējā gada laikā paši vai to ģimenes locekļi ir cietuši no noziedzības. Katrs trešais par to nav ziņojis policijai. (2012.gada novembris) (lasīt vairāk)

Iedzīvotāju vērtējumā Saeimas deputāti, ministri, Valsts un Ministru prezidents saņem pārāk lielu atalgojumu, bet medmāsas, fiziskā darba strādnieki, lauksaimniecībā nodarbinātie, skolotāji, ārsti un policisti būtu pelnījuši saņemt vairāk.
(2012.gada novembris) (lasīt vairāk)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.54) sabiedrības noskaņojuma indikatori un gada kopsavilkums un prognozes. (2013.gada novembris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr54.pdf


2012.gada oktobris

Kopš 2009.gada ir mazinājusies netradicionālās medicīnas un tautas dziednieku popularitāte sabiedrībā. Gandrīz katra ceturtā ģimene izmanto netradicionālās medicīnas un tautas dziednieku pakalpojumus. (2012.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Latvijas iedzīvotāji biežāk vēlētos strādāt vīriešu nevis sieviešu vadībā. Vairāk kā puse iedzīvotāju uzskata, ka priekšnieka dzimumam nav nozīmes. (2012.gada oktobris) (lasīt vairāk)


Tikai 14% Latvijas iedzīvotāju būtu uzskatāmi par turīgiem. Katram desmitajam naudas nepietiek pat pārtikai. (2012.gada oktobris) (lasīt vairāk)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.53) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedz'votāji viedokļi par Euro ieviešanu. (2013.gada oktobris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr53.pdf


2012.gada septembris

Citadele Index (2012.gada septembris)
Neskatoties uz apkārtējās valstīs vērojamo ekonomisko lejupslīdi Latvijas uzņēmēji turpina saglabāt optimismu jau trešo ceturksni pēc kārtas http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_september_2012_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.52) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi dažādos ar kultūru saistītos jautājumos. (2013.gada septembris)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/DNB-Latvijas-barometrs-petijums-Nr52.pdf

2012.gada augusts

Iedzīvotāju atbalsts pārejai uz eiro ir sasniedzis rekordzemu līmeni. Vairs tikai 13% Latvijas iedzīvotāju atbalsta pāreju. (2012.gada augusts) (lasīt vairāk)

Saskaņā ar SKDS aptaujas datiem 4% iedzīvotāju uzskata, ka viņiem piemīt kādas īpašas pārdabiskas, ekstrasensoras vai dziedināšanas spējas. Katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs apgalvo, ka personiski pazīst kādu, kam piemīt pārdabiskas spējas. (2012.gada augusts) (lasīt vairāk)


DnB Nord Latvijas barometra (Nr.51) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumis, kas atklāj kā iedzīvotāji vērtē mūsu mentalitāti. (2012.gada augusts)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr51.pdf

2012.gada jūlijs

Pētījuma "Nacionālo ideju popularitāte sabiedrībā" rezultātu atskaite (2012.gada jūlijs) (lasīt vairak)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.50) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par izglītības jautājumiem. (2012.gada jūlijs)
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr50.pdf


2012.gada jūnijs

Citadele Index (2012.gada jūnijs)
Uzņēmēji Latvijā atguvuši piesardzīgu optimismu. Noskaņojumu indekss beidzot ir atgriezies 2007.gada otrās puses līmenī. http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_june_2012_lv.pdf2012.gada maijs

Tikai 19% Latvijas iedzīvotāju atzinīgi novērtē valdības izvēlēto ekonomiskās krīzes pārvarēšanas ceļu. 53% uzskata, ka krīzes pārvarēšanas ceļš ir bijis nepareizs un valstij ļoti postošs. (2012.gada maijs) (lasīt vairāk)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.49) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos kas saistīti ar uzņēmējdarbību. (2012.gada maijs) https://www.dnb.lv/sites/default/files/news/documents/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr49_0.pdf2012.gada aprīlis

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.48) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi par veselīgu dzīvesveidu. (2012.gada aprīlis) https://www.dnb.lv/sites/default/files/1161.dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr48.pdf


Izvēloties dzīvesbiedru, 46% Latvijas iedzīvotāju priekšroku dotu izskatīgākajam, bet 28% - bagātākajam. (2012.gada aprīlis) (lasīt vairāk)


Tikai 15% Latvijas iedzīvotāju atbalsta pāreju no latiem uz eiro. Atbalsts Latvijas pārejai uz eiro ir sasniedzis rekordzemu līmeni. (2012.gada aprīlis) (lasīt vairāk)2012.gada marts

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.47) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos kas saistīti ar darba tirgu. (2012.gada marts) https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/1116.dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr47.pdf


Citadele index (2012.gada marts)
Latvijas uzņēmēji šī gada 1. ceturksnī ir atguvuši piesardzīgu optimismu, kas sasniedz gandrīz 2007. gada nogales līmeni. Citadele index 2012.gada martā sasniedza 51.89 punktus un atkal ir optimisma zonā.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_march_2012_lv.pdf


2012.gada februāris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.46) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi par Latvijas iedzīvotāju mājokļiem. (2012.gada februāris)
http://www.dnb.lv/static/files/1056.DNB-Latvijas-barometrs-petijums-Nr46.pdf

Izrādās, ka Latvijā faktiski varētu būt tikai ~5% labēji orientētu un tikai ~9% liberāli domājošu cilvēku. Izrādās, ka gandrīz puse (47%) no tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas paši sevi uzskata par LABĒJI domājošiem, patiesībā ir KREISI orientēti. Izrādās, ka gandrīz puse (47%) no tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas paši sevi uzskata par LIBERĀĻIEM, patiesībā ir KONSERVATĪVI domājoši. Šīs un daudzas citas interesantas atziņas pētījumā: „PASAULES UZSKATS: PAŠNOVĒRTĒJUMS UN REALITĀTE/ Latvijas iedzīvotāju ideoloģiskais portrets” Lasīt vairāk: http://populares.lv/images/pdf/latvijas_iedzivotaju_ideologiskais_portrets.pdf


2012.gada janvāris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.45) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi par Latvijas iedzīvotāju sasniegumiem. (2012.gada janvāris)
http://www.dnb.lv/static/files/995.DNB-Latvijas-barometrs-petijums-Nr45.pdf

69% Latvijas iedzīvotāju jūtas laimīgi: sasniegti 2008.gada rādītāji. Pēc krituma 2009.gadā, laimīgo īpatsvars turpina pieaugt. (2012.gada janvāris) (lasīt vairāk)

2011.gada decembris

Citadele index (2011.gada decembris)
Uzņēmēju noskaņojuma indekss liecina ka optimismu atkal jau nomainījis pesimisms.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_december_2011_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.44) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi par E-pakalpojumiem. (2011.gada decembris)
http://www.dnb.lv/static/files/918.DNB-Latvijas-barometrs-petijums-Nr44.pdf

Tāpat kā katru gadu lielākā daļa iedzīvotāju Jauno gadu sagaidīs savās mājās. Tikai katrs trešais Jauno gadu plāno sagaidīt ārpus mājām. (2011.gada decembris) (lasīt vairāk)

Iedzīvotāji 2012.gadu sagaida ar lielāku optimismu nekā tika sagaidīts 2011.gads. (2011.gada decembris) (lasīt vairāk)

Puse Latvijas iedzīvotāju gaidāmajā gadu mijā nospraudīs sev plānus 2012.gadam. Tikai 12% ir izdevies pilnībā izpildīt pagājušajā gadu mijā nosprausto. (2011.gada decembris) (lasīt vairāk)2011.gada novembris

Tikai 14% Latvijas iedzīvotāju tic augstāko amatpersonu teiktajam par stāvokli valstī (2011.gada novembris) (lasīt vairāk)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.43) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi par gada kopsavilkumu un prognozēm. (2011.gada novembris)
http://www.dnb.lv/static/files/855.DNB-Latvijas-barometrs-petijums-Nr43.pdf


2011.gada oktobris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.42) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi saistībā ar ekonomisko krīzi. (2011.gada oktobris)
http://www.dnb.lv/static/files/815.DNB-Latvijas-barometrs-petijums-Nr42.pdf


2011.gada septembris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.41) sabiedrības noskaņojuma indikatori un jautājumi saistībā ar valsts svētkiem. (2011.gada septembris)
http://www.dnb.lv/static/files/796.DNB-Latvijas-barometrs-petijums-Nr41.pdf

Citadele index (2011.gada septembris)
Uzņēmēju noskaņojuma indekss liecina par optimisma pieaugumu.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_september_2011_lv.pdf


2011.gada augusts

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.40) sabiedrības noskaņojuma indikatori un šadi tādi jautājumi saistībā ar ārkārtas vēlēšanām. (2011.gada augusts)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr40.pdf


2011.gada jūlijs

Latvijas iedzīvotāji visbiežāk baidās no čūskām, iespējas saslimt ar vēzi un augstuma. Tikai katrs piektais iedzīvotājs atzīst, ka tam nepiemīt neviena no fobijām. (2011.gada jūlijs) (lasīt vairāk)


2011.gada jūnijs

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.39) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos, kas saistīti ar izglītību un nodarbinātību. (2011.gada jūnijs)
http://www.dnbnord.lv/Download/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr39.pdf

Citadele index (2011.gada jūnijs)
Uzņēmēju noskaņojuma indekss uzrāda nelielu optimismu.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_june_2011_lv.pdf


2011.gada maijs

Tikai 15% iedzīvotāju īsi pirms 10.Saeimas atlaišanas uzskatīja, ka tā darbojas labāk nekā iepriekšējā. Iedzīvotāji 10.Saeimas darbu nepilnu pusgadu pēc vēlēšanām vērtē kritiskāk nekā savulaik vērtēja 8. un 9.Saeimu. (2011.gada maijs) (lasīt vairāk)

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.38) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi dažādos ar patēriņu saistītos jautājumos. (2011.gada maijs)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr38.pdf

2011.gada aprīlis

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.37) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju noskaņojumi dažādos jautājumos. (2011.gada aprīlis)
http://www.dnbnord.lv/Download/Ekspertu_viedokli/dnb-nord_latvijas_barometrs_petijums-nr37.pdf

2011.gada marts

35% Latvijas iedzīvotāju domā, ka Saule riņķo ap Zemi, 72% iedzīvotāju uzskata, ka visa radioaktivitāte ir cilvēka roku darbs, bet 39% ir pārliecināti, ka pirmie cilvēki ir dzīvojuši vienlaikus ar dinozauriem. (2011.gada marts) (lasīt vairāk)

Citadele index (2011.gada marts)
Uzņēmēju pesimisms saglabājas.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_mar_2011_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.36) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi ar labklājību saistītos jautājumos. (2011.gada marts)
http://www.dnbnord.lv/Download/Ekspertu_viedokli/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr36.pdf


2011.gada februāris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.35) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi ar emigrāciju saistītos jautājumos. (2011.gada februāris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Ekspertu_viedokli/dnb-nord-latvijas-barometrs-nr35.pdf


2011.gada janvāris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.34) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos kas saistīti ar veselības aprūpi. (2011.gada janvāris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Ekspertu_viedokli/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr34.pdf

Neskatoties uz ekonomisko krīzi 63% Latvijas iedzīvotāju jūtas laimīgi. Gada laikā laimīgo īpatsvars ir pieaudzis par 4 procentu punktiem. (2011.gada janvāris) (lasīt vairāk)


2010.gada decembris

Citadele index (2010.gada decembris)
Uzņēmēju noskaņojumi atkal kļust pesimistiski.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_dec_2010_lv.pdf

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.33) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos kas saistīti ar nodokļiem. (2010.gada decembris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Ekspertu_viedokli/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr33%20%284%29.pdf

Tikai 28% iedzīvotāju paredz, ka nākamais gads Latvijai varētu būt sliktāks par šo gadu (2010.gada decembris) (lasīt vairāk)

Vairs tikai katrs trešais (33%) Latvijas iedzīvotājs sevi uzskata par materiāli nodrošinātu. Savukārt sevi par materiāli nenodrošinātiem 2010.gada decembrī atzina 57% iedzīvotāju. (2010.gada decembris) (lasīt vairāk)

Gandrīz katrs ceturtais dāvanu saņēmējs atzīst, ka pagājušajos Ziemassvētkos ir saņēmis arī pilnīgi nederīgas lietas (2010.gada decembris) (lasīt vairāk)


2010.gada novembris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.32) novembra aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāju kopējie noskaņojumi ir strauji pasliktinājušies. (2010.gada novembris) http://www.dnbnord.lv/Download/Ekspertu_viedokli/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr32.pdf


2010.gada oktobris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.31) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos par demogrāfisko situāciju. (2010.gada oktobris) http://www.dnbnord.lv/files/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr31.pdf


2010.gada septembris

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.30) sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos par tūrismu (2010.gada septembris) http://www.dnbnord.lv/files/dnb-nord-latvijas-barometrs-petijums-nr30.pdf

Citadele index (2010.gada septembris)
Pirmo reizi pēdējo 11 ceturkšņu laikā uzņēmēju noskaņojumos ir atgriezies optimisms.
http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/index/ci_sept_2010_lv.pdf


2010.gada augusts

DnB Nord Latvijas barometra (Nr.29) augusta aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāju kopējais noskaņojums vairs neuzlabojas. (2010.gada augusts) http://www.dnbnord.lv/files/dnb-nord-latvijas-barometrs-29.pdf

Latvijas žurnālistu aptaujas rezultāti liecina, ka tikai nedaudz vairāk nekā pusei (56%) žurnālistu sociālie mediji ir nozīmīgs informācijas avots to veidotajiem rakstiem un sižetiem. Gandrīz katrs piektais žurnālists (18%) vispār nav reģistrējies kā pastāvīgs lietotājs nevienā no sociālajiem medijiem. Gandrīz puse žurnālistu (44%) neizmanto nevienu sociālo mediju, lai publicētu savus rakstus/sižetus vai lai veicinātu to izplatīšanu. (2010.gada augusts) (pilns pētījuma rezultātu apkopojums)2010.gada jūlijs

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.28: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos par izglītību (2010.gada jūlijs)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb%20nord%20latvijas%20barometr_izglitiba_nr28.pdf

Partiju popularitāte jūlijā: ja vēlēšanas būtu notikušas jūlijā, Saeimā būtu iekļuvušas 6 partijas vai to apvienības: SC, Vienotība, ZZS, Nacionālā apvienība, PLL un PCTVL (2010.gada jūlijs) (lasīt vairāk)


2010.gada jūnijs

Uzlabojas iedzīvotāju attieksme pret Latvijas dalību NATO. Kopumā 39% iedzīvotāju dalību NATO uzskata par labu lietu, bet tikai 23% – par sliktu. (2010.gada jūnijs) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.27: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos, kas saistīti ar kultūras patēriņu (2010.gada jūnijs)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb%20nord%20latvijas%20barometrs_kultura_nr27.pdf

Partiju popularitāte jūnijā: ja vēlēšanas būtu notikušas jūnijā, 5% barjeru visdrīzāk būtu pārvarējušas 6 partijas vai to apvienības: SC, Vienotība, ZZS, TB/LNNK un VL apvienība, PLL un PCTVL (2010.gada jūnijs) (lasīt vairāk)


2010.gada maijs

Pakāpeniski samazinās iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka dzīve Rīgā ir labāka nekā citur Latvijā (2010.gada maijs) (lasīt vairāk)

Vēl aizvien vairāk nekā trešā daļa iedzīvotāju uzskata, ka sauļošanās atstāj labvēlīgu uz cilvēku veselību (2010.gada maijs) (lasīt vairāk)

Partiju popularitāte maijā: ja vēlēšanas būtu notikušas maija otrajā pusē, 5% barjeru visdrīzāk pārvarētu SC, Vienotība, ZZS, TP, LPP/LC un PCTVL (2010.gada maijs) (lasīt vairāk)


DnbNord Latvijas Barometrs Nr.26: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos, kas saistīti ar novadu reformuu (2010.gada maijs)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb%20nord%20latvijas%20barometrs%20petijums%20nr%2026.pdf


2010.gada aprīlis

Latvijas iedzīvotāji kultūras iestādes un pasākumus apmeklē retāk nekā pirms gada (2010.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.25: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos, kas saistīti ar ekonomisko situāciju (2010.gada aprīlis)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb-nord-latvijas-barometrs-25.pdf


2010.gada marts

Parex index (2010.gada marts)
La
tvijas uzņēmēji kopumā vēl aizvien ir noskaņoti pesimistiski, taču salīdzinot ar decembri pesimisma līmenis ir samazinājies vairāk nekā iespaidīgi!!! http://www.parex.lv/common/img/uploaded/doc/index/px_atskaite_03_2010_lv.pdf

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.24: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos, kas saistīti ar pārtikas patēriņu (2010.gada marts)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb-nord-latvijas-barometrs-24.pdf

Tikai katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs nodokļu nemaksāšanu uzskata par morāli nepieņemamu. Azartspēļu spēlēšana, homoseksuālisms un pārmērīga alkohola lietošana par morāli nosodāmām darbībām tiek uzskatītas retāk nekā laulības pārkāpšana. (2010.gada marts) (lasīt vairāk)


2010.gada februāris

Neskatoties uz ekonomisko krīzi, lielākā daļa iedzīvotāju atrod līdzekļus labdarībai. 80% Latvijas iedzīvotāju ir ziedojuši pēdējā gada laikā. Visizplatītākie ziedošanas veidi ir naudas mešana ziedojumu kastītēs lielveikalos un zvanīšana uz labdarības telefonu numuriem. (2010.gada februāris) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.23: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju prognozes tālākai nākotnei (2010.gada februāris)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb%20nord%20latvijas%20baramters%20nr.23,%20numura%20tema-nakotnes%20prognozes.pdf

Aukstā ziema likusi pusei Latvijas iedzīvotāju veikt neplānotus tēriņus. Rīdzinieki ir bijuši spiesti biežāk tērēties nekā laukos dzīvojošie. (2009.gada februāris) (lasīt vairāk)

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju pirms diviem gadiem ir pareizi prognozējuši valsts ekonomikas turpmākās attīstības ceļu. 2008.gada martā 60% iedzīvotāju paredzēja ekonomikas „smago nosēšanos” (2008.gada marts) (lasīt vairāk)2010.gada janvāris

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.22: sabiedrības noskaņojuma indikatori un Latvijas iedzīvotāju viedokļi jautājumos, kas saistīti ar darbu (2010.gada janvāris)
http://dnbnord.lv/files/dnb%20nord%20latvijas%20barometrs,%20nr.22,%20darba%20tirgus.pdf

Krīzes iespaidā iedzīvotāji krietni retāk pusdieno sabiedriskās ēdināšanas iestādēs. Pusdienojot ārpus mājām vidēji tiek tērēti tikai Ls2.80. (2010.gada janvāris) (lasīt vairāk)


2009.gada decembris

Parex index (2009.gada decembris)
http://www.parex.lv/common/img/uploaded/doc/index/px_atskaite_12_2009_lv.pdf

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.21: sabiedrības noskaņojuma indikatori un Latvijas iedzīvotāju viedokļi par inflāciju, deflāciju un preču cenām (2009.gada decembris)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb_nord_latvijas_barometrs_petijums_nr21._deflacija.pdf

Gandrīz 2/3 Latvijas mājsaimniecību lasa un konservē sēnes ziemai. Pēdējo gadu laikā ļoti populāra ir kļuvusi augļu, ogu un dārzeņu saldēšana. (2009.gada decembris) (lasīt vairāk)2009.gada novembris

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.20: sabiedrības noskaņojuma indikatori un nākotnes prognozes (2009.gada novembris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb-nord-latvijas-barometrs-nr_20.pdf


2009.gada oktobris

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.19: sabiedrības noskaņojuma indikatori un salīdzinājumā ar iepriekšējiem Barometra pētījumiem saturiski mazliet nenopietnāki jautājumi - "Pasakainā Latvija" (2009.gada oktobris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/petijums_final.pdf


2009.gada septembris

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.18: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi jautājumos, kas saistīti ar jaunā valsts budžeta izstrādi (2009.gada septembris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/latvijas_barometrs_18.pdf

Parex index (2009.gada septembris)
http://www.parex.lv/common/img/uploaded/doc/index/px_atskaite_09_2009_lv.pdf


2009.gada augusts

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.17: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi ar mājokļiem saistītos jautājumos (2009.gada augusts)
http://dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb-nord-latvijas-barometrs-17.pdf

Tikai nedaudz vairāk nekā 1/3 iedzīvotāju atbalsta eiro ieviešanu Latvijā. Sabiedrības atbalsts eiro ieviešanai pēdējo gadu laikā nav būtiski mainījies. (2009.gada augusts) (lasīt vairāk)


Samazinās sabiedrības uzticēšanās plašsaziņas līdzekļu sniegtajai informācijai. 41% Latvijas iedzīvotāju skeptiski vērtē masu informācijas līdzekļos atspoguļotās informācijas objektivitāti. (2009.gada augusts) (lasīt vairāk)2009.gada jūlijs

Ir samazinājušās summas, kas pēc iedzīvotāju vērtējuma ir nepieciešamas normālai dzīvei un visu sapņu piepildīšanai. Patlaban normālai dzīvei vidēji pietiktu ar Ls 690 mēnesī, bet visu sapņu. piepildīšanai – ar Ls 1 652 mēnesī. (2009.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.16: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par izglītību Latvijā (2009.gada jūlijs)
http://www.dnbnord.lv/files/dnb-nord-latvijas-barometrs-16.pdf


2009.gada jūlijā veiktas aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nevēlas lata devalvāciju, tomēr sabiedrībā nav pārliecības par lata stabilitāti. (2009.gada jūlijs) (lasīt vairāk)


2009.gada jūnijs

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.15: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju vērtējumi valsts pārvaldes darbam (2009.gada jūnijs)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb%20nord%20latvijas%20barometrs%20nr%2015.pdf

Parex index (2009.gada jūnijs)
http://www.parex.lv/common/img/uploaded/doc/index/px_atskaite_06_2009_lv.pdf


2009.gada maijs

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.14: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par jautājumiem kas saistīti ar lauksaimniecību (2009.gada maijs)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb-nord-latvijas-barometrs-nr-14.pdf


2009.gada aprīlis

Latvijas iedzīvotājiem vairāk rūp valsts ekonomikas attīstība nevis globālās sasilšanas apturēšana (2009.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.13: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par pašvaldībām un to darbu (2009.gada aprīlis)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb-nord-latvijas-barometrs-nr13.pdf


2009.gada marts

74% Latvijas iedzīvotāju tic Dievam, bet tikai 42% sevi uzskata par kristiešiem. Interesanti, ka krievu valodā runājošie Latvijas iedzīvotāji sevi par kristiešiem uzskata biežāk nekā latvieši. (2009.gada marts) (lasīt vairāk)

22% Latvijas iedzīvotāju apgalvo, ka pēdējā gada laikā nav ļāvušies nevienam no septiņiem nāves grēkiem. Visbiežāk grēkošanā atzīstas jaunieši, iedzīvotāji ar augstāko izglītību un augstiem ienākumiem. (2009.gada marts) (lasīt vairāk)


DnbNord Latvijas Barometrs Nr.12: sabiedrības noskaņojuma indikatori un izmaiņas iedzīvotāju viedokļos salīdzinājumā ar iepriekš veiktajām aptaujām (2009.gada marts)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb-nord-latvijas-barometrs-nr12.pdf

Parex index (2009.gada marts)
http://www.parex.lv/lv/media/news/index.php?id426=13426


2009.gada februāris

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.11: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par jautājumiem kas saistīti ar lauksaimniecību (2009.gada februāris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb%20nord%20latvijas%20barometrs%20nr11%20lauksaimnieciba.pdf


2009.gada janvāris

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.10: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par jautājumiem kas saistīti ar mājokļiem (ieskaitot jautājumus par uzturēšanas izmaksām, izvēles kritērijiem, hipotekāriem kredītiem u.tml.) (2009.gada janvāris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb%20nord%20latvijas%20barometrs.%20nr10.%20majokli.pdf


2008.gada decembris

Daudzu uzņēmumu un iestāžu vadītāji nezina, ka arī mainot norēķinu veidus bieži ir iespējams samazināt izmaksas. Uzņēmumu un valsts iestāžu grāmatvežu aptauja. (2008.gada decembris) (pētījuma rezultāti)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.9: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par precēm, pakalpojumiem un to cenām (2008.gada decembris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb%20nord%20latvijas%20barometrs_nr9.pdf

Parex index (2008.gada decembris)http://www.parex.lv/common/img/uploaded/doc/index/PX_atskaite_12_2008_lv_2sided.pdf

Latvijas iedzīvotāji sevi par materiāli nodrošinātiem 2008.gada nogalē uzskata tik pat bieži kā pirms gada (2008.gada decembris) (lasīt vairāk)


Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs nākotnē raugās ar optimismu. (2008.gada decembris) (lasīt vairāk)2008.gada novembris

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.8: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par rūpniecības attīstību (2008.gada novembris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/petijums_dnb_nord_latvijas_barometrs_nr8_pdf.pdf

Saistībā ar konfliktu Tuvajos Austrumos lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nejūt līdzi ne Izraēlai, ne palestīniešiem (2008.gada novembris) (lasīt vairāk)


Tikai 16% Latvijas iedzīvotāju tic augstāko amatpersonu teiktajam par situāciju valstī. (2008.gada novembris) (lasīt vairāk)2008.gada oktobris

43% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka dzīvību uz zemes ir radījis Dievs. Trīs gadu laikā ir nedaudz pieaudzis Darvina teorijas atbalstītāju īpatsvars. (2008.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Tikai 11% Latvijas iedzīvotāju vēlas budžetu ar deficītu. Arī valsts sektorā strādājošie biežāk balso par sabalansētu budžetu vai budžetu ar pārpalikumu. (2008.gada oktobris) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.7: sabiedrības noskaņojuma indikatori un nākotnes prognozes. (2008.gada oktobris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/petijums_nr_7.pdf


2008.gada septembris

Palielinās to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri apgalvo, ka dažkārt mēdz iedzert vairāk nekā to vajadzētu darīt. Tikai 20% Latvijas iedzīvotāju uzskata sevi par atturībniekiem (2008.gada septembris) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.6: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par atsevišķiem sociālajiem jautājumiem (2008.gada septembris)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb%20nord%20latvijas%20barometrs%20nr6.pdf

Parex indekss (2008.gada septembris) http://www.parex.lv/lv/index/


2008.gada augusts

Kopš 2007.gada augusta ievērojami pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka Krievija ir drauds Latvijas neatkarībai (2008.gada augusts) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.5: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par ekonomisko krīzi (2008.gada augusts)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb_nord_latvijas_barometrs_nr5.pdf2008.gada jūlijs

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.4: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju viedokļi par enerģētikas jautājumiem (2008.gada jūlijs)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/petijums_nr4.pdf


2008.gada jūnijs

Parex indekss (2008.gada jūnijs) http://www.parex.lv/lv/index/

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.3: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju attieksme pret izglītību (2008.gada jūnijs)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/rezultati_izglitiba.pdf


2008.gada maijs

Pētījums „LATVIJAS TĒLS BIJUŠAJĀS PSRS REPUBLIKĀS” (2008.gada aprīlis – maijs) (lasīt vairāk)

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.2: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju attieksme pret tūrismu (2008.gada maijs)
http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/rezultati_final.pdf


2008.gada aprīlis

DnbNord Latvijas Barometrs Nr.1: sabiedrības noskaņojuma indikatori un iedzīvotāju attieksme pret inflāciju (2008.gada aprīlis)

http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb_nord_latvijas_barometra_sabiedribas_visparejais_noskanojums_29%2005%2008%20%20(2).pdf

http://www.dnbnord.lv/Download/Latvijas%20Barometrs/dnb_nord_latvijas_barometrs_cenas_27%2005%2008%20%20(3).pdf

Jaunās valsts nacionālās bibliotēkas celtniecības atbalstītāju skaits sasniedzis zemāko līmeni kopš 1998. gada. Sabiedrības atbalsts bibliotēkas celtniecībai gada laikā ir ievērojami samazinājies. (2008.gada aprīlis) (lasīt vairāk)


2007.gada decembris

Gada laikā Latvijas iedzīvotāju vidū inflācijas gaidas nav īpaši mainījušās. Vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka jau tā augstais inflācijas līmenis tuvākā gada laikā turpinās pieaugt. (2007.gada decembris) (lasīt vairāk)

Latvijas iedzīvotāji Jauno gadu visbiežāk sagaidīs mājās
(2007.gada decembris) (lasīt vairāk)

Jau gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju uzskata sevi par materiāli nodrošinātiem (2007.gada decembris) (lasīt vairāk)


Iedzīvotāju vērtējumā Latvijai šogad ir klājies sliktāk nekā 2006.gadā.
Domājot par nākamo gadu, ievērojami samazinājies optimistu skaits. (2007.gada decembris) (lasīt vairāk)


2007.gada oktobris

Vidējais statistiskais Latvijas turīgais iedzīvotājs pārtiku pērk RIMI, viņam ir LMT pastāvīgais pieslēgums, Nokia mobilais tālrunis, viņš brauc ar Audi, dzīvo sev piederošā dzīvoklī un maksā kredītu vai līzingu, no bankām viņš izvēlas Hansabankas pakalpojumus, un par savu apdrošināšanas kompāniju izvēlējies BTA vai Baltu, bet viņa iecienītākais tirdzniecības centrs ir Alfa. Brīvajā laikā turīgais sporto vai skatās TV, vismaz 2 reizes gadā ceļo uz ārzemēm un ir optimistiski noskaņots par savu finansiālo situāciju nākotnē. Šādus faktus noskaidroja pētījumu centrs SKDS, 2007.gada oktobrī aptaujājot cilvēkus, kuri pieder pie 20% turīgākajiem Latvijas iedzīvotājiem. (lasīt vairāk)


2007.gada aprīlis

Gada laikā ir strauji samazinājies atbalsts jaunās valsts nacionālās bibliotēkas celtniecībai. Bibliotēkas celtniecības oponentu skaits ir lielākais pēdējo 6 gadu laikā. (2007.gada aprīlis) (lasīt vairāk)


Pētījums par Rīgas pašvaldības ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju – bezdarbnieku iespējām darba tirgū un ilgstoša bezdarba cēloņiem

Laika posmā no 2006. gada novembra līdz 2007. gada marta beigām pētījumu centrs SKDS sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu veica pētījumu par Rīgas pašvaldības ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju – bezdarbnieku iespējām darba tirgū un ilgstoša bezdarba cēloņiem. Pētījuma mērķis bija informācijas iegūšana par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas nodarbinātību, nodarbinātības tendencēm, faktoriem, kas ietekmē šo personu nodarbinātību, grūtībām un iespējamiem risinājumiem. Lai sasniegtu augstākminēto pētījuma mērķi, pētījums tika tendēts uz situācijas izpēti: izzināt Rīgas pašvaldības sociālo dienestu sociālo pabalstu saņēmēju – bezdarbnieku problēmas sekmīgai integrācijai darba tirgū, kuru atrisināšana ļautu viņiem uzlabot savu sociālo un ekonomisko situāciju. Situācijas izpētes rezultātā tika izstrādātas rekomendācijas, kas ļauj sekmēt nodarbinātību un sociālo integrāciju sabiedrībā.
Pētījums ir veidots ar 75% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 25% Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par pētījuma saturu atbild Rīgas domes Labklājības departaments un pētījumu centrs SKDS. Eiropas kopiena un Latvijas valsts nav atbildīga par šī pētījuma saturu un iespējamo izmantošanu.
(pēt
ījuma atskaite PDF formātā)


2006.gada decembris

Latvijas sabiedrībā vērojamas augstas inflācijas gaidas. 2/3 Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka inflācijas līmenis tuvākā gada laikā pieaugs (2006.gada decembris) (lasīt vairāk)

Latvijas iedzīvotāji aizvien biežāk Jauno gadu izvēlas sagaidīt mājās
(2006.gada decembris) (lasīt vairāk)

Arī šogad Latvijas iedzīvotāju ģimenēs prieka bijis vairāk nekā sarūgtinājuma (2006.gada decembris) (lasīt vairāk)

Iedzīvotāju vērtējumā Latvijai šogad ir klājies labāk nekā 2005.gadā (2006.gada decembris) (lasīt vairāk)

2006.gada laikā pieaugusī Latvijas iedzīvotāju materiālā labklājība nav padarījusi viņus laimīgākus (2006.gada decembris) (lasīt vairāk)


2006.gada oktobris

Kopš 2000.gada ir tendence pieaugt to nepilsoņu īpatsvaram, kuri sevi uzskata par Latvijas patriotiem. Par Latvijas patriotiem sevi uzskata 73% LR pilsoņu. (2006.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Partiju “Jaunais laiks” valdībā vēlas redzēt vairāk balsstiesīgo nekā LPP/LC vai TB/LNNK. Vairāk nekā puse balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju vēlas, lai valdība būtu Tautas partija un Zaļo un Zemnieku savienība (2006.gada oktobris) (lasīt vairāk)


2006.gada augusts

Divus mēnešus pirms vēlēšanām Saeimai uzticas tikai 27% iedzīvotāju. Visas 8.Saeimas laikā pakāpeniski ir pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri neuzticas augstākajam vēlētajam varas orgānam (2006.gada augusts) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2006.gada augusts) (skatīt materiālu)


2006.gada jūlijs

Aizvien mazāka daļa Latvijas iedzīvotāju tic aktīvas protestēšanas efektivitātei. Tikai 9% iedzīvotāju ir pilnībā pārliecināti, ka ar protesta akciju palīdzību ir iespējams panākt sev vēlamu valdības lēmumu pieņemšanu (2006.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

Latvijas iedzīvotāji jūtas aizvien drošāk. Tikai trešajai daļai iedzīvotāju dzīvesvietas tuvumā ir vietas, kur naktī tie baidās atrasties. (2006.gada jūlijs) (lasīt vairāk)


2006.gada aprīlis


Gandrīz 2/3 iedzīvotāju plāno sekot līdzi Latvijas hokeja izlases spēlēm pasaules čempionātā. Pēdējo 5 gadu laikā būtiski nav mainījusies iedzīvotāju interese par Latvijas hokeja izlases spēlēm pasaules čempionātā. (2006.gada aprīlis) (lasīt vairāk)2006.gada marts

Tikai puse Latvijas iedzīvotāju ikdienas uzturā lietoto pārtiku uzskata par veselīgu. Šogad uzturā lietotās pārtikas veselīgums vērtēts kritiskāk nekā pirms gada. (2006.gada marts) (lasīt vairāk)

Šogad iedzīvotāji daļēju nodokļu nemaksāšanu uzskata par attaisnojamu biežāk nekā pirms gada. Visbiežāk nodokļu nemaksāšanu attaisno jaunieši. (2006.gada marts) (lasīt vairāk)


Latvijā 9 ģimenes no 10 Lieldienās ievēro tautas tradīcijas (2006.gada marts) (lasīt vairāk)


Partiju reitingi (2006.gada marts) (skatīt materiālu)


2006.gada februāris

Samazinās Baznīcas autoritāte. Gada laikā ir samazinājies to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka lietas sabiedrībā noritētu labāk, ja Baznīcai būtu lielāka ietekme. (2006.gada februāris) (lasīt vairāk)

Pieaug Latvijas iedzīvotāju bailes no starptautiskā terorisma (2006.gada februāris) (lasīt vairāk)

Samazinājusies iedzīvotāju interese par politiskajiem notikumiem valstī (2006.gada februāris) (lasīt vairāk)


2006.gada janvāris

Latvijas iedzīvotāji retāk nekā pirms gada ir apmierināti ar savas pašvaldības darbu (2006.gada janvāris) (lasīt vairāk)

2/3 Latvijas iedzīvotāju sevi uzskata par vairāk vai mazāk laimīgiem
. Lai gan salīdzinot ar 2005.gada sākumu „laimīgo” īpatsvars ir nedaudz samazinājies, tas tomēr ir ievērojami lielāks nekā šīs desmitgades pirmajā pusē (2006.gada janvāris) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2006.gada janvāris) (skatīt materiālu)


2005.gada decembris

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata sevi par materiāli nenodrošinātiem. 2005.gadā, salīdzinot ar 2003.gadu, būtiskas izmaiņas nav vērojamas. (2005.gada decembris) (lasīt vairāk)

2/5 Latvijas iedzīvotāju uzskata par pieļaujamu politisko brīvību ierobežošanu, lai uzlabotu ekonomisko stāvokli. Latvieši šādu viedokli pauduši biežāk nekā cittautieši (2005.gada decembris) (lasīt vairāk)


Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas Latvijā pēdējo septiņu gadu laikā nav būtiski mainījušās.
Arī šogad lielākā daļa iedzīvotāju (58%) Jauno gadu plāno sagaidīt mājās, 16% domā iet ciemos, 6% – apmeklēt kādu pasākumu Latvijā, bet 2% Jauno gadu sagaidīs ārzemēs. (2005.gada decembris) (lasīt vairāk)

Šogad ievērojami mazinājies iedzīvotāju optimisms, domājot par nākamo gadu Latvijai kopumā un sev personīgi. Izvērtējot aizejošo gadu Latvijai kopumā, šogad pirmo reizi kopš 2000.gada negatīvi vērtējumi sniegti biežāk nekā pozitīvi. (2005.gada decembris) (lasīt vairāk)


Kopumā Latvijas iedzīvotāju ģimenēs aizejošajā 2005.gadā prieka bijis vairāk nekā sarūgtinājuma (2005.gada decembris) (lasīt vairāk)

Latvijas iedzīvotāji retāk nekā iepriekšējos gados plāno Ziemassvētku vakarā apmeklēt baznīcu. Latgalē dzīvojošie visbiežāk norādījuši, ka plāno apmeklēt baznīcu Ziemassvētku vakarā. (2005.gada decembris) (lasīt vairāk)

2/3 Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Ziemassvētki ir pārāk komercializējušies. To iedzīvotāju īpatsvars, kuri domā pretējo, ir mazākais kopš 2000.gada (2005.gada decembris) (lasīt vairāk)


2005.gada oktobris

45% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka dzīvību uz zemes ir radījis Dievs. Viedoklim, ka dzīvību uz zemes ir radījis Dievs, Latvijas iedzīvotāji piekrīt ievērojami biežāk nekā tam, ka dzīvība uz zemes radusies evolūcijas ceļā (2005.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs pieļauj iespēju tuvāko gadu laikā doties strādāt uz ārvalstīm. No jauniešiem vairāk nekā puse iespēju tuvāko gadu laikā doties strādāt uz ārvalstīm vērtējuši kā ‘ļoti lielu’ vai ‘drīzāk lielu’ (2005.gada oktobris) (lasīt vairāk)

73% iedzīvotāju sevi uzskata par Latvijas patriotiem.
Par Latvijas patriotiem sevi uzskata puse no respondentiem bez LR pilsonības. (2005.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2005.gada oktobris) (skatīt materiālu)


2005.gada septembris

Tikai nedaudz vairāk kā 1/10 iedzīvotāju piekrīt, ka Latvijā tiek pareizi izlietoti iekasētie nodokļi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad nodokļu izlietošana par pareizu atzīta retāk. (2005.gada septembris) (lasīt vairāk)


2005.gada augusts

Latvijas iedzīvotāji par labāko naudas ietaupījumu uzglabāšanas veidu uzskata nekustamā īpašuma iegādi. Vairāk nekā 1/5 aptaujāto minējuši arī noguldījumus Latvijas bankās un skaidru naudu (latos). (2005.gada augusts) (lasīt vairāk)

Vairāk nekā 1/4 autovadītāju atzinuši, ka ir pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus pēdējā mēneša laikā, vadot transportlīdzekli. 63% iedzīvotāju apgalvo, ka ir ievērojuši CSN pēdējā mēneša laikā. (2005.gada augusts) (lasīt vairāk)

Uzticība komercbankām turpina palielināties. (2005.gada augusts) (lasīt vairāk)


Joprojām 2/5 Latvijas iedzīvotāju attaisno nelicenzētu audio ierakstu un datorprogrammu iegādi. Šādu rīcību attaisno vairāk nekā puse jauniešu. (2005.gada augusts) (lasīt vairāk)


Puse Latvijas iedzīvotāju neatbalsta latu aizstāšanu ar eiro. Iedzīvotāji ar augstāko izglītību Latvijas pievienošanos Eirozonai atbalsta biežāk nekā pamatizglītību vai vidējo izglītību ieguvušie. (2005.gada augusts) (lasīt vairāk)

Krieviju par draudu Latvijas neatkarībai uzskata 1/4 Latvijas iedzīvotāju. Pēdējo 4 gadu laikā iedzīvotāju attieksme nav mainījusies. (2005.gada augusts) (lasīt vairāk)

Aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju kaut reizi ir izmantojuši fizisku sodu bērnu disciplinēšanai ģimenē. Tikai nedaudz vairāk kā 1/3 aptaujāto iejauktos, ja redzētu, ka vecāki vai citi pieaugušie sabiedriskā vietā bērna disciplinēšanai izmanto fizisku sodu. (2005.gada augusts) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2005.gada augusts) (skatīt materiālu)


2005.gada jūlijs

Rīgā biežāk nekā citās pilsētās un laukos norādīts, ka dzīvesvietas tuvumā ir vietas, kur vienam naktī ir bail atrasties. 2005.gadā iedzīvotāji jūtas drošāk nekā iepriekšējos gados. (2005.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

Vairāk nekā 2/5 Latvijas iedzīvotāju piekrīt, ka ar piedalīšanos protesta akcijās var panākt sev vēlamu valdības lēmumu pieņemšanu. Respondenti bez LR pilsonības piedalīšanos protesta akcijās par efektīvu līdzekli valdības lēmumu ietekmēšanai uzskata biežāk nekā LR pilsoņi. (2005.gada jūlijs) (lasīt vairāk)


Partiju reitingi (2005.gada jūlijs) (skatīt materiālu)


2005.gada jūnijs

Samazinās to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri sevi uzskata par luterāņiem. Iedzīvotāji arvien retāk lasa Bībeli. (2005.gada jūnijs) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2005.gada jūnijs) (skatīt materiālu)


2005.gada maijs

Vairāk nekā 2/5 iedzīvotāju atbalsta aktīvu Latvijas ārpolitiku. Kopš 2003.gada samazinās to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka Latvijas ārpolitikai vajadzētu būt atturīgai. (2005.gada maijs) (lasīt vairāk)


2005.gada aprīlis

Pieaug atbalsts eiro ieviešanai. 2005.gadā aptuveni 1/3 respondentu uzskata, ka Latvijā ir atbalstāma pāreja no lata uz eiro. (2005.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

Šogad iedzīvotāji ievērojami biežāk nekā iepriekšējos gados ir atbalstījuši jaunās valsts bibliotēkas celtniecību. 2005.gada aprīlī gandrīz 60% respondentu uzskatīja, ka jaunās valsts bibliotēkas celtniecība tuvākajā laikā ir nepieciešama. (2005.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

Arvien biežāk iedzīvotāji atzīst, ka Latvijas ekonomiskā labklājība vairāk ir atkarīga no Eiropas Savienības. 2005.gadā šādu viedokli pauda puse aptaujas dalībnieku. (2005.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

47% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka prestižāk ir strādāt kādā Rietumvalsts kompānijas filiālē Latvijā, nekā pašmāju uzņēmumā. Tomēr kopš 2001.gada arvien palielinās to iedzīvotāju īpatsvars, kuri šādām viedokli nepiekrīt. (2005.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

Latvijas un Krievijas attiecības: Latvijas iedzīvotāji kopumā par abu valstu attiecību nākotni ir noskaņoti optimistiskāk nekā Krievijas iedzīvotāji (2005.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

Šogad iedzīvotāji biežāk nekā pagājušajā gadā plāno sekot līdzi Latvijas hokeja izlases spēlēm pasaules čempionātā. 2005.gada aprīlī 62% Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka plāno sekot līdzi hokeja izlases spēlēm. (2005.gada aprīlis) (lasīt vairāk)


2005.gada marts

Pieaug Latvijas iedzīvotāju īpatsvars kuri uzskata, ka ikdienā uzturā lieto veselīgu pārtiku. Respondenti ar augstākiem ienākumiem un augstāku izglītības līmeni biežāk atzīmējuši, ka uzturā lieto veselīgu pārtiku. (2005.gada marts) (lasīt vairāk)

Gada laikā ir samazinājies to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri attaisno nodokļu nemaksāšanu. Vēl aizvien vairāk kā trešā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka nodokļu nemaksāšana ir attaisnojama. (2005.gada marts) (lasīt vairāk)2005.gada februāris

Aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latviju apdraud starptautiskais terorisms. 2005.gadā šāds viedoklis pausts biežāk nekā iepriekšējos gados. (2005.gada februāris) (lasīt vairāk)

Vēl aizvien puse Latvijas iedzīvotāju tieši Igauniju uzskata par Baltijas valsti, kas sasniegusi vislielākos panākumus. 2005.gada februārī Lietuvu kā Baltijas valsti, kas pēc neatkarības atgūšanas sasniegusi lielākos panākumus, minējuši 29%, bet Latviju – tikai 8% aptaujāto. (2005.gada februāris) (lasīt vairāk)

Līdzīgi, kā iepriekšējos gados, arī šogad vairāk nekā puse iedzīvotāju uzskata, ka Latvijai ir nepieciešams stingrs līderis ar plašām pilnvarām (2005.gada februāris) (lasīt vairāk)


Tikai katrs piektais Latvijas iedzīvotājs pastāvīgi seko līdzi politiskajai dzīvei savā pašvaldībā (2005.gada februāris) (lasīt vairāk)

Vairāk nekā pusei LR pilsoņu, pieņemot lēmumu par ko balsot šajās pašvaldību vēlēšanās, svarīgākie būs sarakstā iekļautie deputātu kandidāti. To, ka svarīgāka šķiet partijas programma, nostādnes, norādījuši 1/4 respondentu. (2005.gada februāris) (lasīt vairāk)

80% iedzīvotāju uzskata, ka būtu jāsaglabā tradīcija Latvijā svinēt 8.martu. Šogad viedoklis, ka tradīcija svinēt 8.martu jāsaglabā, pausts biežāk nekā pirms 5 gadiem. (2005.gada februāris) (lasīt vairāk)

Politisko partiju popularitāte Rīgas pilsētā 2005.gada februārī (lasīt vairāk)


2005.gada janvāris

Partiju reitingi (2005.gada janvāris) (skatīt materiālu)

Politisko partiju popularitāte Rīgas pilsētā 2005.gada janvārī (lasīt vairāk)


2004.gada decembris

Partiju reitingi (2004.gada decembris) (skatīt materiālu)

Politisko partiju popularitāte Rīgas pilsētā 2004.gada decembrī (lasīt vairāk)

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus arī šogad lielākā daļa iedzīvotāju Jauno gadu plāno sagaidīt mājās: 2005.gadu sagaidīt mājās plāno 58% Latvijas iedzīvotāju, 17% domā iet ciemos, 7% apmeklēs kādus pasākumus Latvijā, bet apmēram 1% Jaungadu plāno sagaidīt ārzemēs. (2004.gada decembris) (lasīt vairāk).

Iedzīvotāji aizejošo gadu Latvijā kopumā vērtē kritiskāk nekā pirms gada, bet optimistiskāk nekā iepriekšējos gados raugās nākotnē (2004.gada decembris) (lasīt vairāk)

Latvijas iedzīvotājiem 2004.gadā prieka bijis vairāk kā iepriekšējos gados. Šogad 26% iedzīvotāji atzīmēja, ka viņu ģimenē aizejošajā gadā prieka bijis vairāk nekā sarūgtinājuma, 54% norādīja, ka prieks un sarūgtinājums bijis vienādā mērā, bet 14% atzina, ka vairāk bijis sarūgtinājuma. (2004.gada decembris) (lasīt vairāk)


Latvijas iedzīvotāji ar katru gadu arvien biežāk norāda, ka Ziemassvētku vakarā nedomā apmeklēt baznīcu. 2004.gada decembrī k
opumā 44% Latvijas iedzīvotāju pieļauj, ka Ziemassvētku vakarā apmeklēs baznīcu, taču tikai 23% par to ir pilnībā pārliecināti (2004.gada decembris) (lasīt vairāk)


Latvijas iedzīvotāji šogad dāvanām plāno tērēt vairāk naudas kā iepriekšējos gados. Rīgā dzīvojošie dāvanām tērēs vairāk kā iedzīvotāji citās pilsētās un laukos. (2004.gada decembris) (lasīt vairāk)


Iedzīvotāji Ziemassvētkus par pārāk komercializētiem šī un 2003. gada decembrī ir atzinuši biežāk kā iepriekšējos gados. Lielākā daļa iedzīvotāju uzskata, ka Ziemassvētki Latvijā ir pārāk komercializējušies. (2004.gada decembris) (lasīt vairāk)


2004.gada novembris

Partiju reitingi (2004.gada novembris) (skatīt materiālu)

Politisko partiju popularitāte Rīgas pilsētā 2004.gada novembrī (lasīt vairāk)


2004.gada oktobris


Aptuveni 3/4 Latvijas iedzīvotāju homoseksuālismu neuzskata par normālu parādību. Tikai 18% aptaujāto piekrīt, ka homoseksuālisms ir normāla parādība jebkurā sabiedrībā. (2004.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Gandrīz 1/3 Latvijas iedzīvotāju labprāt dotos dzīvot uz kādu no Rietumvalstīm. Ja būtu tāda iespēja, tad dzīvot uz Rietumvalstīm visbiežāk dotos gados jauni iedzīvotāji un Latgalē dzīvojošie. (2004.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Gandrīz trešā daļa Latvijas iedzīvotāju izmanto netradicionālās medicīnas un tautas dziednieku pakalpojumus
. Pēdējo sešu gadu laikā iedzīvotāju interese par netradicionālo medicīnu nav būtiski mainījusies. (2004.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Šogad iedzīvotāji sevi par Latvijas patriotiem atzinuši retāk nekā pirms gada. 2004.gada oktobrī 69% iedzīvotāju uzskata, ka ir Latvijas patrioti. (2004.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2004.gada oktobris) (skatīt materiālu)


2004.gada septembris

79% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka sabiedrībai ir maz iespēju kontrolēt politiķu darbību. Pēdējo četru gadu laikā nav mainījušies iedzīvotāju uzskati par iedzīvotāju iespējām kontrolēt politiķu darbību. (lasīt vairāk) (2004.gada septembris)

Vairāk kā 2/5 iedzīvotāju uzskata, ka obligātais dienests Latvijas armijā veicina patriotismu un lojalitāti pret valsti
. Respondenti bez LR pilsonības biežāk nekā LR pilsoņi piekrīt, ka obligātais dienests veicina patriotismu un lojalitāti pret valsti. (2004.gada septembris) (lasīt vairāk)

Lai gan lēnām pieaug Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar nodokļos ievāktas naudas tērēšanas praksi, vēl aizvien kopējā sabiedrības attieksme ir negatīva. 2004.gada septembrī tikai 17% respondentu uzskatīja, ka Latvijā tiek pareizi izlietoti iekasētie nodokļi. (2004.gada septembris) (lasīt vairāk)

Turpina palielināties Latvijas iedzīvotāju bažas par valsts virzību. Tikai 39% iedzīvotāju piekrīt, ka procesi Latvijā kopumā noris pareizā virzienā. (2004.gada septembris) (lasīt vairāk)


2004.gada augusts

Aptuveni puse LR pilsoņu atbalsta procentu barjeras noteikšanu lielāko pašvaldību vēlēšanās. Tikai 23% respondentu neatbalsta procentu barjeras noteikšanu lielāko pašvaldību vēlēšanās. (2004.gada augusts) (lasīt vairāk)

42% iedzīvotāju uzskata, nelicenzētu audio ierakstu un datorprogrammu iegāde ir attaisnojama. Arvien biežāk Latvijas iedzīvotāji attaisno nelicenzētu audio ierakstu un datorprogrammu iegādi (2004.gada augusts) (lasīt vairāk)

25% no autovadītājiem atzīst, ka pēdējā mēneša laikā, vadot transportlīdzekli, ir pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus. Tikai 64% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norāda, ka pēdējā mēneša laikā ceļu satiksmes noteikumus nav pārkāpuši (2004.gada augusts) (lasīt vairāk)

Joprojām turpina pieaugt iedzīvotāju uzticēšanās Latvijas komercbankām. 2004.gadā vairāk kā puse iedzīvotāju uzticas Latvijas komercbankām. (2004.gada augusts) (lasīt vairāk)

41% iedzīvotāju atbalsta latu aizstāšanu ar eiro. 2004.gadā biežāk kā 2003.gadā Latvijas iedzīvotāji atbalsta Latvijas pievienošanos Eirozonai (latu aizstāšanu ar eiro) (2004.gada augusts) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2004.gada augusts)
(skatīt materiālu)

Mazāk kā puse Latvijas iedzīvotāju tic, ka ar protesta akcijām ir iespējams ietekmēt valdības lēmumus. Cittautieši biežāk kā latvieši uzskata, ka, piedaloties protesta akcijās, ir iespējams panākt vēlamu valdības lēmumu pieņemšanu. (2004.gada augusts) (lasīt vairāk)


2004.gada jūlijs


Vairāk kā puse strādājošo pēdējā gada laikā ir apsvēruši iespēju mainīt darbu. Jaunieši biežāk kā pārējie nopietni apsver iespējas mainīt darbavietu. (2004.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

Izvēles gadījumā 81% strādājošo dod priekšroku algas paaugstinājumam, nevis cita veida labumiem un atvieglojumiem (2004.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

63% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka šobrīd, lai atrastu labu darbu, svarīgāki par izglītību ir personiskie kontakti. Aptaujas dati liecina, ka tikai 1/3 Latvijas iedzīvotāju novērtē labas izglītības nepieciešamību. (2004.gada jūlijs)
(lasīt vairāk)

75% iedzīvotāju uzskata, ka godīgā ceļā Latvijā nevar kļūt bagāts. 2004.gadā aptaujātie biežāk kā 2003.gadā pauduši viedokli, ka Latvijā bagātība un godīgums nav savienojamas lietas. (2004.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2004.gada jūlijs)
(skatīt materiālu)


2004.gada jūnijs


Kopš 1996.gada iedzīvotāju uzskati par Latvijas uzņēmēju konkurētspēju nav būtiski mainījušies. Tikai 1/3 iedzīvotāju uzskata, ka Latvijas uzņēmēji nespēj veiksmīgi konkurēt ar ārzemju firmām. (2004.gada jūnijs) (lasīt vairāk)


2004.gada maijs

43% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijas ārpolitikai vajadzētu būt aktīvai. 2004.gadā iedzīvotāji biežāk kā 2003.gadā atbalsta Latvijas aktīvu iesaistīšanos dažādos starptautiskos notikumos (2004.gada maijs) (lasīt vairāk)

Nedaudz vairāk kā puse iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā nākotnē pastāvēs savstarpēji pretrunīgas latviešu un cittautiešu kopienas (2004.gada maijs) (lasīt vairāk)

67% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka dzīve Rīgā ir labāka nekā citviet Latvijā (2004.gada maijs) (lasīt vairāk)

Latvijas politisko partiju izvēle saistībā ar Eiroparlamenta vēlēšanām (2004.gada maijs) (lasīt vairāk)


2004.gada aprīlis

Latvijas politisko partiju izvēle saistībā ar Eiroparlamenta vēlēšanām (2004.gada aprīlis) (lasīt vairāk)

Kopš 2001.gada samazinās iedzīvotāju interese par latvijas hokeja izlases spēlēm pasaules čempionātā, tomār tā joprojām ir lielāka kā 2000.gadā. Arī 2004.gada aprīlī vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka plāno sekot līdzi hokeja izlases spēlēm. (2004.gada aprīlis) (lasīt vairāk)


2004.gada marts

2004.gadā aptaujātie Latvijas iedzīvotji biežāk kā iepriekšējos gados minējuši, ka viņu ģimenes izklaides pasākumiem var tērēt vairāk naudas (2004.gada marts) (lasīt vairāk)Neskatoties uz pēdējos gados pastiprināto cīņu pret nodokļu nemaksātājiem, iedzīvotāji kopš 2001.gada arvien biežāk attaisno nodokļu nemaksāšanu (2004.gada marts) (lasīt vairāk)

Latvijas politisko partiju izvēle saistībā ar Eiroparlamenta vēlēšanām (2004.gada marts) (lasīt vairāk)


2004.gada februāris

Vairāk kā puse iedzīvotāju uzskata, ka Latvijai nepieciešams stingrs līderis ar plašām pilnvarām, lai uzlabotu situāciju valstī. Pēdējos divos gados iedzīvotāji, to Latvijai nepieciešams viens stingrs līderis norādījuši retāk nekā pirms 8.Saeimas vēlēšanām (2004.gada februāris) (lasīt vairāk)

39% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latviju apdraud starptautiskais terorisms. 2004.gadā februārī respondenti retak kā 2003.gada februārī noradījuši, ka Latviju apdraud starptautiskais terorisms. (2004.gada februāris) (skatīt materiālu)

Partiju reitingi (2004.gada februāris) (skatīt materiālu)

Uzskati par piemērotāko kandidātu ministru prezidenta amatam (2004.gada februāris) (skatīt materiālu)


2004.gada janvāris

2004.gada janvārī iedzīvotāji sevi par kopumā laimīgiem atzinuši nedaudz biežāk kā iepriekšējos gados (2004.gada janvāris) (lasīt vairāk)

Gandrīz 1/2 Latvijas iedzīvotāju ir apmierināti ar savas pašvaldības darbu šī sasaukuma laikā (2004.gada janvāris) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2004.gada janvāris) (lasīt vairāk)


2003.gada decembris

Gandrīz 2/3 Latvijas iedzīvotāju vai citi viņu ģimenes locekļi ir piedalījušies dažādās tirdzniecības akcijās, kur, iesūtot noteiktu skaitu, piemēram, korķu vai etiķešu, var vinnēt balvas. Katrs desmitais aptaujātais Latvijas iedzīvotājs norādīja, ka pats vai citi ģimenes locekļi bieži piedalās šādās tirdzniecības akcijās (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

Iepriekšējā gada laikā ubagiem naudu devuši gadrīz 40% Latvijas iedzīvotāju. Puse no aptaujātajiem, kuri ir devuši naudu ubagiem, nespēj novērtēt cik daudz naudas šādā veidā ir iztērējuši. (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

Aptuveni 3/4 Latvijas iedzīvotāju, gatavojoties ziemai, vāra kompotus un ievārījumus. Arī to, ka paši vai citi ģimenes locekļi, gatavojoties ziemai, lasa, konservē sēnes un glabā pagrabā vai citā tam piemērotā vietā svaigus augļus, dārzeņus, norādīja vairāk kā puse aptaujāto (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

45% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ir pieļaujama neliela politisko brīvību ierobežošana, lai panāktu iedzīvotāju ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

Vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju plāno Jauno gadu sagaidīt mājās. Pēdējo piecu gadu laikā būtiski nav mainījušies Jaunā gada sagaidīšanas paradumi. (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

Aizejošajā 2003.gadā Latvijas iedzīvotāju ģimenēs bijis vairāk prieka nekā sarūgtinājuma (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

Novērtējot kopumā stāvokli Latvijā, iedzīvotāji pozitīvāk kā iepriekš vērtē aizejošo gadu, bet, vērtējot personisko dzīvi un raugoties nākotnē, nav tik optimistiski kā pirms gada (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

Latvijas iedzīvotāji biežāk kā iepriekšējos gados pauduši viedokli, ka Ziemassvētki ir pārāk komercializējušies (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)

Tikai 1/5 daļa Latvijas iedzīvotāju Ziemassvētku dāvanu iegādei plāno tērēt vairāk kā Ls20. (2003.gada decembris) (lasīt vairāk)


2003.gada novembris

Tikai 1/4 daļa iedzīvotāju uzskata, ka prese Latvijā ir pilnīgi brīva (2003.gada novembris) (lasīt vairāk)

2003.gada novembrī Jaunais Laiks vēl aizvien saglabā savu rekordaugsto popularitāti.
Partiju reitingi (2003.gada novembris) (lasīt vairāk)


2003.gada oktobris

Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju tic ļaunaj acij, burvestībam, horoskopiem un nākotnes pareģošanai, bet vairāk kā trešdaļa sliktu un labu zīmju piepildīšanās, telepātijai un ekstrasensorikai (2003.gada oktobris) (lasīt vairāk)

Arvien biežāk iedzīvotāji sevi atzīst par Latvijas patriotiem. 2003.gada oktobrī jau 3/4 Latvijas iedzīvotāju sevu uzskatījuši par patriotiem. (lasīt vairāk)

2003.gada oktobrī strauji pieaug Jaunā laika popularitāte.
Partiju reitingi (2003.gada oktobris)
(lasīt vairāk)


2003.gada septembris

Neskatoties uz jaunās valdības darbu, vēl aizvien tikai 13% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka kopumā Latvijā pareizi tiek tērēta nodokļos iekasētā nauda (2003.gada septembris) (lasīt vairāk)

Kopš 1998.gada pirmo reizi to Latvijas iedzīvotāju skaits kuri bankām uzticas ir lielāks nekā to, kuri neuzticas
(lasīt vairāk)


Partiju reitingi (2003.gada septembris) (lasīt vairāk)


2003.gada augusts

29% Latvijas iedzīvotāju nav turējuši rokās lielāku naudaszīmi par Ls50. Tikai nedaudz vairāk kā 1/4 iedzīvotāju norādījuši, ka ir turējuši rokās Ls500 naudaszīmi (lasīt vairāk)

Vairāk kā 1/3 iedzīvotāju neatbalsta Latvijas pilsoņu piedalīšanos starptautiskajās miera misijās (lasīt vairāk)

2003.gada augustā Latvijas iedzīvotāji biežāk kā pirms gada atzinuši, ka seko līdzi politiskajiem notikumiem valstī
(lasīt vairāk)


Tikai 1/3 iedzīvotāju atbalstītu latu aizstāšanu ar Eiro (lasīt vairāk)

Augusta otrajā pusē 54.2% aptaujāto LR pilsoņu apgalvo ka balsotu "PAR" Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (lasīt vairāk)

Partiju reitingi (2003.gada augusts) (lasīt vairāk)


2003.gada jūlijs

Iespējai ar protesta akcijām ietekmēt valdības lēmumus tic arvien mazāk iedzīvotāju. (lasīt vairāk)

Aptuveni 70% iedzīvotāju uzskata, ka godīgā ceļā Latvijā nevar kļūt bagāts.
(lasīt vairāk)


Partiju reitingi (2003.gada jūlijs) (lasīt vairāk)

Jūlijā mazinās iedzīvotāju atbalsts Latvijas dalībai Eiropas savienībā. (lasīt vairāk)


2003.gada jūnijs

Tikai 55% strādājošo ir pārliecināti, ka tuvākā gada laikā viņiem nedraud darba zaudēšana. (lasīt vairāk)

Pieņemot lēmumu, kā balsot referendumā, pilsoņi ņems vērā ģimenes locekļu, draugu un paziņu viedokli, kā arī masu mediju paustos uzskatus, bet viņus maz interesēs valdības, politiķu un baznīcas pozīcija. (lasīt vairāk)

Pēdējo gadu laikā strauji ir pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri sevi uzskata par pareizticīgajiem. Tikai mazāk kā puse Latvijas iedzīvotāju lasa Bībeli. (lasīt vairāk)

Vairāk kā puse iedzīvotāju uzskata, ka Latvijas uzņēmēji spēj veiksmīgi konkurēt ar ārzemju firmām.
(lasīt vairāk)

Lēnām samazinās to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri pievērš uzmanību laikrakstos publicētajiem horoskopiem. (lasīt vairāk)

62% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pirms 15 gadiem viņu ģimenes materiālais stāvoklis bija labāks kā tagad. (lasīt vairāk)


2003.gada maijs

42% iedzīvotāju uzskata, ka labāk tagad saņemt lielāku algu, pat, ja tas nozīmē nemaksāt nodokļus. (lasīt vairāk)