Rīgas iedzīvotāju Omnibusa aptaujas raksturojums

Metode:
tiešās (face – to- face) intervijas respondentu dzīves vietās

Izlase: stratificētā nejaušā izlase, izlase reprezentatīva pret Rīgas pilsētas iedzīvotāju kopumu

Stratifikācijas pazīmes: nacionālā un administratīvi teritoriālā

Periodiskums: reizi ceturksnī

Respondentu skaits: vismaz 800 Rīgas pilsētas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem

Respondentu atlases princips: nejaušā maršruta metode, katrs trešais dzīvoklis, pirmās dzimšanas dienas paņēmiens

Izlases punktu skaits: vismaz 80

Standarta sociāli demogrāfiskie parametri (pastāvīgi tiek iekļauti aptaujas anketā):
• dzimums,
• vecums,
• tautība,
• sarunvaloda ģimenē,
• pilsonība,
• izglītība,
• nodarbošanās,
• vidējais mēneša ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli,
• dzīvesvieta (pilsētas rajons),

Nepieciešamības gadījumā, iepriekš vienojoties, par respondentiem ir iespējams iegūt arī papildus ziņas.

Pētījuma rezultāts
Pētījuma rezultāti tiek sagatavoti saskaņā ar pasūtītāja prasībām un tie var būt:
• datu masīvs (ASCII, XLS, SPSS vai citā formātā);
• tabulācijas/ datu grafisks attēlojums;
• analītiskā atskaite, kurā dažādos sociāli demogrāfiskos griezumos ir analizēti aptaujā iekļautie jautājumi.

Pētījuma veikšanas termiņi:

Jautājumu iesniegšana:
līdz tekošā mēneša 3.datumam

Lauka darbs:
(orientējoši) tekošā mēneša 10. – 20. datums

Pētījuma rezultāti pieejami:
sākot ar tekošā mēneša 27. datumu

Kopējais pētījuma izpildes laiks:
apmēram 5 nedēļas (no jautājumu iesniegšanas līdz rezultātu saņemšanai)Latvijas iedzīvotāju Omnibusa aptaujas raksturojums

Metode:
tiešās (face – to- face) intervijas respondentu dzīves vietās

Izlase: vairākpakāpju stratificētā nejaušā izlase, izlase reprezentatīva pret Latvijas republikas iedzīvotāju kopumu

Stratifikācijas pazīmes: nacionālā un administratīvi teritoriālā (ģeogrāfiskā)

Periodiskums: reizi mēnesī

Respondentu skaits: vismaz 1000 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 (18) līdz 74 gadiem

Respondentu atlases princips: nejaušā maršruta metode, katrs trešais dzīvoklis, pirmās dzimšanas dienas paņēmiens

Izlases punktu skaits: vismaz 100

Standarta sociāli demogrāfiskie parametri (pastāvīgi tiek iekļauti aptaujas anketā):

• dzimums,
• vecums,
• tautība,
• sarunvaloda ģimenē,
• pilsonība,
• izglītība,
• nodarbošanās,
• vidējais mēneša ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli,
• dzīvesvieta (Rīga, cita pilsēta, lauki),
• reģions

Nepieciešamības gadījumā, iepriekš vienojoties, par respondentiem ir iespējams iegūt arī papildus ziņas.

Pētījuma rezultāts

Pētījuma rezultāti tiek sagatavoti saskaņā ar pasūtītāja prasībām un tie var būt:
• datu masīvs (ASCII, XLS, SPSS vai citā formātā);
• tabulācijas/ datu grafisks attēlojums;
• analītiskā atskaite, kurā dažādos sociāli demogrāfiskos griezumos ir analizēti aptaujā iekļautie jautājumi.

Pētījuma veikšanas termiņi

Jautājumu iesniegšana: līdz tekošā mēneša 3.datumam

Lauka darbs: (orientējoši) tekošā mēneša 10. – 20. datums

Pētījuma rezultāti pieejami: sākot ar tekošā mēneša 27. datumu

Kopējais pētījuma izpildes laiks: apmēram 5 nedēļas (no jautājumu iesniegšanas līdz rezultātu saņemšanai).