Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | skds@skds.lv

Pētījumu centrs SKDS no 2022.gada oktobra ir sācis darbu pie Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (PIAAC) aptaujas Latvijā

 

Lasītpratība, rēķinātpratība, prasme pielāgoties, problēmu risināšana – šķietami pašsaprotamas prasmes. Tomēr  cilvēku spējas pielietot šīs vienkāršās prasmes aizvien vairāk nodarbina dažādu jomu pētniekus. Tās ir prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dalībai sabiedrības dzīvē, spējai iekļauties darba tirgū, parūpēties par sevi un saviem tuvajiem.  

 

Tādēļ Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Universitāte sadarbībā ar pētījumu centru SKDS iesaistās Starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumā (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) jeb PIAAC, kas ir visplašākais pieaugušo prasmju un spēju pielietojuma pētījums pasaulē. Latvija šajā pētījumā piedalās pirmo reizi. 

 

Pamatojoties uz PIAAC rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk nekā 40 projektā iesaistītajām valstīm varēs izstrādāt izglītības un apmācības programmas pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes. PIAAC pētījums tiek veikts ik pēc 10 gadiem, un valstis, kas tajā piedalās atkārtoti, var izmērīt pieaugušo iedzīvotāju spēju izmaiņas laika gaitā. Pētījuma uzdevumi un jautājumi ir pielāgoti dažādām kultūrām un ir tulkoti dalībvalstīs lietotajās valodās.

 

Kādi jautājumi tiks uzdoti?

 

Anketas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 40 minūtes un tajā iekļauti jautājumi par mācīšanos, darba pieredzi, dažādu prasmju, tai skaitā par valodas lietošanu, piemēram, vai rakstāt vēstules, vai lasāt dažādas preču un zāļu instrukcijas. Intervijas otrajā daļā respondentam piedāvās datoru, kura ekrānā vajadzēs veikt vairākus atraktīvus uzdevumus, lai gūtu priekšstatu par  Latvijas iedzīvotāju prasmēm apstrādāt informāciju – lasītpratība,  rēķinātpratība un problēmu risināšana. Ar datoru pavadīsiet 1 – 1,5 aizraujošas stundas un šo to uzzināsiet par sevi. Kā izmantojat informāciju no dažādiem rakstītiem tekstiem, kā pielietojat un interpretējat matemātisko informāciju, ar ko ikdienā saskaramies visur – bankās, veikalu atlaidēs, ceļojumu un viesnīcu mājaslapās…Savukārt,  problēmu risināšanā svarīga  ir spēja atrast un izmantot digitālo informāciju. Bieži sakām - internetā ir atbildes uz visiem jautājumiem. Bet, ja dators īsti nav “jūsu draugs”, arī tad Jūsu piedalīšanās pētījumā ir svarīga, jo pārstāvēsiet cilvēkus ar līdzīgām prasmēm.

 

Kur varēs pielietot iegūtos datus?

 

Pēc datu apstrādes Latvija līdz ar vairāk nekā 40 projektā iesaistītajām valstīm varēs izstrādāt izglītības un apmācības programmas pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes. Pētījums ļaus iegūt reālu ainu izglītotājiem, darba devējiem un valsts institūcijām par mūsu iedzīvotāju prasmju piedāvājumu un pieprasījumu, kā arī plānot izglītības un apmācību iespējas, kuras patiešām atbilstu cilvēku vajadzībām.

 

Kurus Latvijas iedzīvotājus aicinās piedalīties aptaujā?

 

Katrā iesaistītajā valstī tiek intervēti 5000 vai vairāk personu. Var teikt, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespējas kļūt par pētījuma dalībnieku – to nodrošina statistiski pamatotas izlases veidošanas metode. Uzrunāto cilvēku atsaucība dalībai pētījumā ir ļoti svarīga, jo pētījuma rezultāti ļaus salīdzināt Latvijas cilvēkkapitālu ar citu projekta dalībvalstu cilvēku prasmēm un kompetencēm. Līdz ar to katra uzrunātā iedzīvotāja dalība PIAAC ir ieguldījums Latvijas iedzīvotāju prasmju un kompetenču novērtējumā. Ja projekta pētījuma izlasē iekļautā persona atsaka interviju, to nevar aizstāt ar citu personu, un tas ir zaudējums kopējam Latvijas cilvēku prasmju un dzīves pieredzes novērtējumam.

 

Datu vākšanas periodā intervētāji ieradīsies pie tiem  Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, kas būs iekļauti pētījuma izlasē:

  • =   gan nodarbinātie, gan bezdarbnieki, gan pensionāri,
  • =   gan tie, kuri vēl mācās, gan tie, kuri jau sen beiguši skolu,
  • =   tie būs ļaudis ar dažādu izglītību – gan tie, kuri ir ieguvuši universitātes diplomu, gan tie, kas izglītošanos pabeiguši zemākās pakāpēs. 

 

Projekta izlasei ir svarīgs ikviens nejauši izvēlēts respondents, jo tas pārstāv tūkstošiem Latvijas cilvēku. Tāpēc atteikties no intervijas nedrīkst! Dalība projektā ir sava veida patriotisma pierādījums. Ja projekta pētījuma izlasē iekļautā persona atsaka interviju, to nevar aizstāt ar citu personu, un tas ir zaudējums kopējam Latvijas cilvēku prasmju un dzīves pieredzes novērtējumam, un, pēc pētījuma, salīdzinot Latvijas cilvēkkapitālu ar citu projekta dalībvalstu cilvēku prasmēm un kompetencēm, Latvija nebūs pilnvērtīgi atspoguļota.

 

Kā notiks intervēšana?

 

Pieaugušo valsts iedzīvotāju prasmju un kompetenču pētījumu PIAAC veido aptaujas anketa, kuru aizpilda intervētājs, fiksējot  dalībnieka atbildes (ilgums – aptuveni 40 minūtes), un uzdevumiem, kurus dalībnieks veic patstāvīgi speciāli tam paredzētā planšetdatorā (ilgums – vidēji 1 stunda, tomēr uzdevumu izpildes laiks nav ierobežots). Datorā veicamie uzdevumi nav grūti, bet gan interesanti un asprātīgi. Piekrist dalībai projektā vajadzētu arī cilvēkiem, kuri datoru lieto maz vai nelieto nemaz, jo tādējādi veidojas šādas grupas pārstāvniecība.

 

Kas būs intervētāji?

 

Intervētāji - pētījumu centra SKDS darbinieki – ieradīsies pie pētījuma dalībnieka mājās un uzaicinās viņu piedalīties aptaujā, kā arī izpildīt uzdevumus planšetdatorā. PIAAC intervētājiem būs pētījuma centra SKDS izsniegta apliecība. 

 

Līdztekus PIAAC intervētāji ir parakstījuši konfidencialitātes līgumu, kas uzliek par pienākumu sargāt un neizpaust dalībnieku sniegto informāciju.  Visi PIAAC pētījuma laikā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, tāpēc nebūs iespējams identificēt atsevišķu personu vai mājsaimniecību.

 

Covid-19 drošības pasākumi

 

Covid-19 izplatības ierobežošanā būtiska nozīme ir ikviena cilvēka atbildīgai rīcībai atbilstoši Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, citu kompetento iestāžu, kā arī Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai pētījuma norises laikā. Arī PIAAC īstenošanā iesaistītie intervētāji ievēros Latvijā noteiktos vispārējās drošības pasākumus.

 

Kas finansē projektu?

 

Latvijā PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”. 

 

 

Kontaktinformācija

 

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, piezvaniet pa tālruni +37125000911 vai +37127741893, vai uzrakstiet - e-pasts: skds.piaac@skds.lv

 

Papildus informācija par šo aptauju pieejama:

https://www.izm.gov.lv/lv 

https://www.oecd.org/skills/piaac/

 

 

 

************************************************************************************* 

Pētījumu centrs SKDS ir privāta un neatkarīga pētnieciska kompānija, kuras galvenie darbības virzieni ir tirgus pētījumi, mārketinga pētījumi kā arī dažādi sabiedriskās domas pētījumi. Pētījumu centrs SKDS ir dibināts 1996.gadā un kopš tā laika ir kļuvis par vienu no vadošajām un vislabāk pazīstamajām pētnieciskajām kompānijām Latvijā.

Patlaban pētījumu centrā SKDS strādā 33 pilna laika darbinieki. Dažādu specifisku pētījumu veikšanai nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīti arī speciālisti no citām organizācijām. Kvalitatīvai pētījumu veikšanai SKDS rīcībā ir mūsdienu pētījumu prasībām atbilstošs intervētāju tīkls.

Pētījumu centrs SKDS piedāvā veikt pētījumus arī ārpus Latvijas. Ir sadarbības pieredze pētījumu veikšanā Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, Moldovā, Krievijas Federācijā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu lauka darbu ārpus Latvijas, SKDS slēdz līgumus ar profesionālām pētnieciskām kompānijām attiecīgajās valstīs. Atkarībā no pētījuma specifikas, rezultātu apkopojumu par konkrēto valsti veic vai nu SKDS darbinieki, vai arī augsti kvalificēti attiecīgās ārvalstu kompānijas speciālisti.

Rezultātu apkopojums, analīze un prezentācija iespējama latviešu, krievu vai angļu valodā.

Kopš 2000.gada pētījumu centrs SKDS ir pārstāvēts ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) un savā darbībā ievēro visus ētiskos un metodoloģiskos noteikumus un standartus, ko šī organizācija nosaka sabiedriskās domas un tirgus pētījumu institūtiem.

No 2014.gada pētījumu centrs SKDS ir pārstāvēts WIN pētniecisko kompāniju tīklā.


Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv