Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | [email protected]
Pētījuma centra galvenie darbības virzieni ir tirgus, mārketinga un sabiedriskās domas pētījumi. Piedāvājam dažādas kvantitatīvo pētījumu aptauju metodes – tiešās intervijas, telefonintervijas, interneta aptaujas, kabineta pētījumus, turklāt arī klientu vajadzībām pielāgotas aptaujas. Piedāvājam arī kvalitatīvo pētījumu metodes - fokusa grupu diskusijas, novērošana, kā arī dziļās un ekspertu intervijas.


Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv