Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | [email protected]

KVANTITATĪVIE PĒTĪJUMI
Lai visefektīvāk rastu atbildes uz klientus interesējošiem jautājumiem, pētījumu centrs SKDS spēj piedāvāt dažādas aptauju metodes, tostarp:

 • tiešās (face-to-face) intervijas respondentu dzīvesvietās vai citviet saskaņā ar pētījuma uzdevumu;
 •      telefonintervijas (CATI);
 •      interneta aptaujas (WAPI);
 •      produktu testus (“In-hall” testus);
 •      dažādas specializētas klientu vajadzībām pielāgotas aptaujas (Ad Hoc).

      Kabineta pētījumus (Desk research) – pētījuma ietvaros tiek apkopota jau esošā Pētījuma rezultāti tiek sagatavoti saskaņā ar pasūtītāja prasībām un tie var būt:

 •      datu masīvs (ASCII, XLS, SPSS vai citā formātā);
 •      tabulācijas/ datu grafisks attēlojums;
 •      analītiskā atskaite, kurā dažādos sociāli demogrāfiskos griezumos ir analizēti aptaujā iekļautie jautājumi.


Interneta aptauju veikšanas vajadzībām pētījumu centrs SKDS ir izveidojis savu potenciālo respondentu WebPaneli, kas jau kopš 2007.gada sākuma tiek aktīvi izmantots dažādu pētījumu veikšanai.

Pētījumu centrs SKDS piedāvā WebPaneli izmantot sekojošiem mērķiem:

 •     ātru, operatīvu aptauju veikšanai;
 •     īpašām pazīmēm atbilstošu mērķa grupu pārstāvju atlasei un aptaujāšanai;
 •     jautājumu iekļaušanai Web Omnibusa aptaujās.

Pētījumu centra SKDS WebPaneļa dalībnieki ir tikuši rekrutēti izmantojot dažādus un ļoti atšķirīgus rekrutēšanas kanālus (piemēram, īpaši organizētas telefonaptaujas, citu pētījumu vajadzībām veiktas tiešās intervijas, u.c.), kas nodrošina WebPaneļa dalībnieku dažādību. Par piedalīšanos aptaujās WebPaneļa dalībnieki saņem atlīdzības. Visi paneļa dalībnieki, reģistrējoties panelī, aizpilda reģistrācijas anketu, kas satur lielu skaitu demogrāfijas un dzīves stila jautājumu.Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv