Baznīcas iela 32–2 Rīga, LV 1010 | Talr. +371 67 312 876 | [email protected]
102453

Partiju izvēles un to izmaiņu dinamikas SKDS Web aptaujās pirms 13.Saeimas vēlēšanām (2018. gads)
08.10.2018


 

Pirms 13.Saeimas vēlēšanām pētījumu centrs SKDS līdztekus savām tradicionālajām tiešo interviju aptaujām veica arī trīs Web aptaujas ar mērķi noskaidrot balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju iespējamās elektorālās izvēles.

 

Lūk, kādi izskatās pētījumu centra SKDS trīs secīgi veikto Web aptauju rezultāti saistībā ar iespējamo izvēli 13.Saeimas vēlēšanās. Ja mēs uz šiem datiem skatāmies no vēlēšanu rezultātu prognozēšanas aspekta, tad svarīgi ir tas, ka pēdējā aptauja tika noslēgta tikai pāris dienas pirms vēlēšanu datuma.

 

 

Ja mēs gribam saprast, cik precīzi iegūtais rezultāts atbilda faktiskajam vēlēšanu rezultātam, tad jāskatās nākamais grafiks. Tajā neizlēmušie ir sadalīti tieši proporcionāli jau izlēmušajiem (taču no pieredzes zināms, ka parasti tie precīzi tā nesadalās).

 

Šajā grafikā ir svarīgi pievērst uzmanību tendencēm – t.i. kuras partijas ir šķietami bijušas uz augšupejoša un kuras uz lejupejoša viļņa.

 

Pieredze liecina, ka ja ir “noķerts” vilnis, tad faktiskais vēlēšanu rezultāts var būt arī labāks nekā tas, ko šķietami uzrāda pēdējā aptauja. Spēkā ir arī pretējā sakarība par lejupejošo vilni.

 

 

 

Interesantā lieta ir tāda, ka pēdējās Web aptaujas rezultāti salīdzinoši ļoti labi atbilst tam, kas dažas dienas vēlāk notika faktiskajās vēlēšanās. Līdz ar to jādomā, ka noskaņojumu izmaiņu dinamikas, visdrīzāk, diezgan precīzi uzrāda to, kas faktiski visā sabiedrībā kopš augusta saistībā ar partiju izvēlēm bija noticis.

 

Lielākā problēma ir ar stabiņu “nepiedalīšos vēlēšanās”. Tikai 5% Web aptaujas dalībnieku salīdzinoši īsu brīdi pirms vēlēšanām apgalvoja, ka tajās plāno nepiedalīties. Tā kā faktiski vēlēšanās nepiedalījās 45% balsstiesīgo, tad jāsecina, ka interneta aptaujās tomēr piedalās salīdzinoši motivētākā sabiedrības daļa.

 

Taču kopumā izskatās, ka man ir jāmīkstina mans līdz šim salīdzinoši skeptiskais viedoklis par to, cik precīzus “prognožu” datus var iegūt no Web aptaujām.

 

Liels paldies visiem, kuri piedalījās šajās aptaujās un dalījās ar savām iecerētajām partiju izvēlēm.

Ceru, ka Jūs arī turpmāk mums neatteiksiet izpaust savus viedokļus un pārliecības visdažādākajos jautājumos.

 

Ar cieņu,

Arnis Kaktiņš

Pētījumu centra SKDS vadītājs
      Back